Jak chránit nervové buňky

Náročné životní tempo a styl života v moderní civilizaci přinášejí chronický stres, který oslabuje odolnost psychiky a zvyšuje i u mladších lidí výskyt např. syndromu vyhoření, únavového syndromu a dalších stavů. Avšak nervové buňky lze chránit.

Zmíněné potíže se projevují např. oslabením paměti či schopnosti soustředění. V rozvinutých zemích se prodlužuje průměrná délka života, což vede i ke zvýšenému výskytu onemocnění charakteristických právě pro vyšší věk. Zvláštní význam mají onemocnění postihující mozek, především závažné poruchy kognitivních funkcí, například Alzheimerova choroba.

Ke kognitivním funkcím řadíme kromě paměti a schopnosti koncentrace i myšlení, orientaci, řeč. Tyto funkce mohou být narušeny dočasně, např. vlivem únavy a stresu, ale mohou nabývat i závažnějších forem, především ve vyšším věku. Jako mírná kognitivní porucha se označují především výpadky paměti výraznější, než by odpovídalo věkovému průměru, a (na rozdíl od běžné stařecké zapomětlivosti) jsou zjevné i okolí pacienta. Pacienti s touto mírnou poruchou jsou sice obvykle soběstační, ale mají již zvýšené riziko přechodu do demence. Jako syndrom demence se označuje výrazná porucha kognitivních funkcí, spojená s různými dalšími chorobnými projevy, např. poruchami chování, poruchami sociální komunikace, sníženou soběstačností.  

Jednou z látek umožňujících podporu kognitivních funkcí je citikolin. Jde o tělu vlastní látku, která se vyznačuje neuroprotektivním účinkem – pozitivně působí na strukturu a funkci mozkových buněk. Pro jejich ochranu je také důležitá ochrana před tzv. oxidačním stresem, způsobovaným kyslíkovými radikály. K ní přispívá citikolin tím, že zvyšuje syntézu základního buněčného antioxidantu glutathionu. K ochraně mozkových buněk a zlepšení jejich funkce pak citikolin přispívá i dalšími mechanismy. 

Účinnost citikolinu byla ověřena u pacientů s kognitivními poruchami neurodegenerativního i cévního původu. U pacientů s Alzheimerovou nemocí i u osob s vaskulární demencí podávání citikolinu zlepšovalo jejich stav, snižovalo depresi, zlepšovalo se prokrvení mozku. Poruchou kognitivních funkcí jsou ohroženi i pacienti, kteří prodělali ischemickou cévní mozkovou příhodu a u nichž podávání citikolinu též zlepšovalo kognitivní funkce.

Jak již bylo uvedeno, pro mozkové buňky a tím i pro psychické funkce včetně kognitivních představuje značné nebezpečí tzv. oxidační stres, tedy zvýšená hladina kyslíkových radikálů, pro jejichž neutralizaci nemá tělo k dispozici dostatek prostředků. Už jsme se zmínili o buněčném antioxidantu glutathionu, jehož syntézu zvyšuje citikolin. Některé důležité antioxidanty si však organismus nedokáže sám vytvořit, a proto je nutné je tělu dodávat. K významným zástupcům těchto potřebných antioxidantů patří zejména vitamin C, a to v liposomální formě kvůli lepšímu vstřebávání ze střeva do krevní plasmy. Má schopnost bránit škodlivému působení kyslíkových radikálů a tím přispívá k ochraně především nervových a imunitních buněk, snižuje pocit únavy a vyčerpání.

Vhodným doplňkem výše uvedených látek je také dimetylglycin, inositol a skupina vitaminů B. Tyto látky podporují energetický a jaterní, potažmo tukový metabolismus, působí proti chronické únavě, snižují deficit paměti a zlepšují pozornost a koncentraci. Nadto dimethyglycin je zdrojem metylových skupin, které působí pozitivně na normální přepis DNA v našich buňkách, což je zásadní pro zdravý organismus.  

 

Z naší nabídky obsahuje citicolin produkt Rischiaril

Zdrojem glutathionu je pak přípravek Biotad Plus

Liposomální vitamin C je v Lipo C Askor

Dimetylglycin, inositol a vitaminy skupiny B obsahuje DMG FEX

 

 

Odborná redakce Edukafarm

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.